NIZA

MESA AUXILIAR
S: 046X44
M: 061X44
L: 081X50

TAPA:ROBLE PINTADO
PIES :ROBLE PINTADO